X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
زمان ثبت : پنج‌شنبه 20 بهمن‌ماه سال 1390 در ساعت 10:11 ~ چاپ مطلب
نویسنده : Rmin
عنوان :

معجزه ریاضی قرآن

هر فرد نا مسلمان منصفی با خواندن مطالب زیر ایمان میآورد که قران کلام خدا است چه رسد به افرادی که مسلمان هستند

 جمله ”بسم الله الرحمن الرحیم“ 19 حرف  است، و در آیه 74:30 سوره مدثر آمده است که نگهبانان جهنم 19 فرشته هستند, ...             


                         برو ادامه مطلب خیلی جالبه از دست ندیا..

 

و هر کس که بگوید قرآن سخن انسان است خداوند او را وارد جهنمی میکند که 19 فرشته نگهبان آن هستند.

 ما میدانیم که عدد 19 عدد اول  ( prime number ) است. عدد اول عددی است که فقط بر خودش و بر یک قابل تقسیم باشد.

افراد مختلفی در گذشته و حال سعی کرده اند که به رمزهای معجزات ریاضی قرآن پی ببرند.

در گذشته، یکی از این افراد پیگیری های زیادی در این مورد انجام داد و به موفقیت های زیادی "در این مورد" رسید.

در سالهای اخیرآقای کورش جم ‌نشان که در زمان حاضر در تهران زندگی میکند با یک ماشین حساب کوچک به نتیجه‌ای رسید

که شما میتوانید آن را امتحان کنید. او شماره هر سوره را با تعداد آیات آن بصورت زیر جمع کرد:

  

جمع

 

تعداد آیه

 

شماره سوره

زوج

8

=

7

+

1

زوج

288

=

286

+

2

فرد

203

=

200

+

3

زوج

180

=

176

+

4

فرد

125

=

120

+

5

...

...

 

...

 

...

...

...

 

...

 

...

زوج

118

=

5

+

113

زوج

120

=

6

+

114

 

جمع زوج ها

جمع فردها

 

جمع آیه ها

 

جمع سوره ها

6236

6555

 

6236

 

6555

 قابل توجه است که تعداد زوج‌ها 57 عدد و فردها نیز به همان تعداد یعنی 57 عدد میباشد که این خود به تنهائی یک معجزه است.

اما معجزه دیگر اینست که اگر حاصل جمع‌های زوج را با هم جمع کنیم 6236 بدست می ‌آید که مساوی است با تعداد کل آیه‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر حاصل جمع‌های فرد را با هم جمع کنیم 6555 بدست میاید که مساوی است با جمع کل شماره سوره‌های قرآن.

و معجزه دیگر اینکه اگر رقم‌های 6555 را با رقم‌های 6236 جمع کنیم، عدد 38 بدست میآید که خود ضریب 19 دارد:

           2 X 19 = 38 = (6+2+3+6) + (5+5+5+6)

همانطور که تعداد سوره‌های قرآن ضریب 19 دارد:   6  X   19  =  114

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،

و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده

و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد.


آقای عبدالله اریک متوجه شدند که

در چهار کلمه "بسم" و "الله" و "الرحمن" و ”الرحیم“ 18 رابطه ریاضی وجود دارد.

و یک رابطه دیگر را آقای مهندس جواد رحمانی بدست آورده اند که روی هم  19  رابطه میشود.

که با محاسبه ارزشهای عددی حروف الفبای عربی (که در قدیم به آن ابجد میگفتند) به آن رسید.

حروف ابجد 28 حرف عربی را نشان میدهد که بترتیب از یک تا هزار بترتیب زیر شماره گذاری شده:

 ارزشهای عددی حروف ابجد

ا = 1

ک = 20 

ق = 100

ب = 2

ل =  30

ر = 200

ج = 3

م = 40

ش = 300

د = 4

ن = 50

ت = 400

ه = 5

س = 60

ث = 500

و = 6

ع = 70

خ = 600

ز = 7

ف = 80

ذ = 700

ح = 8

ص = 90

ض = 800

ط = 9

 

ظ = 900

ی = 10

 

غ =1000

  

لازم به تذکر است که این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی

مانند ارزشهای عددی حروف لاتین (Roman Numerals) قرن‌هاست که مورد استفاده بوده است.

 19 حرف بسم الله الرحمن الرحیم و ارزشهای ابجدی مربوطه:

 شماره حرف

عربی

ارزش ابجدی

بسم

1

ب

2

 

2

س

60

 

3

م

40

 

 

4

ا

1

الله

5

ل

30

 

6

ل

30

 

7

ه

5

 

 

8

ا

1

الرحمن

9

ل

30

 

10

ر

200

 

11

ح

8

 

12

م

40

 

13

ن

50

 

 

14

ا

1

الرحیم

15

ل

30

 

16

ر

200

 

17

ح

8

 

18

ی

10

 

19

م

40

 

 معجزه ریاضی ”بسم الله الرحمن الرحیم“

 چهار کلمه و 19 حرف ( بسم الله الرحمن الرحیم ) چنان با یکدیگر، بنابر یک سیستم ریاضی متشکل گردیده است که با دانش و احساس بشری غیر قابل انجام میباشد. این سیستم قابل تعمق، بر اساس ارزشهای ابجدی این حروف بدست میاید که اطلاعات مورد نیاز برای شرح آن بطور خلاصه در زیر نشان داده شده است.


چهار کلمه ”بسم الله الرحمن الرحیم“ شماره حروف عربی هر کلمه و ارزشهای ابجدی آنها:

شماره کلمات

تعداد حروف

ارزشهای ابجدی

جمع  ارزشها

1 ب س م

3

2/60/40

102

2 ا ل ل ه

4

1/30/30/5

66

3 ا ل رح م ن

6

1/30/200/8/40/50

329

4 ا ل ر ح ی م

6

1/30/200/8/10/40

289

 

 جمع  19             

 

جمع ارزشها 786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف است.


2- اگر شماره ترتیب هر کلمه را بنویسیم، بعد از هر شماره تعداد حروف آن را بنویسیم

عدد  13243646  بدست میاید که قابل قسمت به 19 است.

(شماره ترتیب هر کلمه برای تشخیص بهتر قرمز نوشته شده):

19 X  19 X  36686  = 13243646


3- اگر ترتیب کلمات را با شماره آن از آخر بنویسیم باز ضریب 19 دارد:

 46362413 = 19 X 2440127 


4- اگر بجای تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی آن را پس از شماره ترتیب آن بگذاریم باز قابل قسمت به 19 است:

110226633294289 = 19 X 5801401752331


 5- اگر ارزش ابجدی هر حرف را پس از شماره ترتیب کلمه بگذاریم، باز قابل قسمت به 19 است:

1260402130305313020084050413020081040 =

19 X 66336954126595422109686863843162160


6- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع تعداد حروف هر کلمه را با مجموع ارزش‌های ابجدی آن کلمه بگذاریم

باز ضریب 19 دارد. یعنی:

110527033354295 = 19 X 5817212281805

(3 + 102 = 105),   (4 + 66 = 70),   (6 + 329 = 335),    (6 + 289 = 295)


7ـ اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه تعداد حروف هر کلمه را به اضافه مجموع حروف کلمات قبل از آن بگذاریم باز ضریب 19 دارد

1327313419 = 19 X 69858601

(0 + 3 = 3),   (3 + 4 = 7),   (3 + 4 + 6 = 13),   (3 + 4 + 6 + 6 = 19)


8- اگر پس از شماره ترتیب هر کلمه حاصل جمع ارزش ابجدی هر کلمه را باضافه مجموع ارزش‌های ابجدی قبل از آن بگذاریم

باز ضریب 19 دارد یعنی:

1102216834974786 = 19 X 58011412367094

چون  (102 + 66 + 329 + 289 = 786), (102 + 66 + 329 = 497), (102 + 66 = 168)

میباشد.


9- اگر ارزش ابجدی هر حرف از 19 حرف (بسم الله الرحمن الرحیم) را قبل از شماره ترتیب آن حرف بگذاریم

( عدد 62 رقمی بدست میاید) باز ضریب 19 دارد یعنی:

21602403 1430530657 183092001081140125013 11430152001681710184019 =

19 X 113696858647 ...) 

زیر اعداد مربوط به هر یک از چهار کلمه )بسم الله الرحمن الرحیم( خط کشیده شده است.  این خط ‌کشی برای درک نکات بعد مفید میباشد.


10- اگر شماره ترتیب هر کلمه (4 و 3 و 2 و1) را در آخر هر عددی که زیر آن خط‌ کشیده شده است اضافه کنیم

عدد جدیدی بدست میآید (عدد 66 رقمی) که باز هم ضریب 19 دارد.

216024031 14305306572 1830920010811401250133 114301520016817101840194 =

19 X 113696855849 …)


11- اگر پس از هر کلمه بجای شماره ترتیب (1 و2 و 3 و 4) مجموع ارزش‌های ابجدی هر کلمه (102 و 66 و 329 و 289) را بگذاریم،

یک عدد 73 رقمی بدست خواهد آمد که باز هم ضریب 19 دارد.

2160240310214305306576618309200108114012501332911430152001681710184019289 =

19 X 111369685843 …)


12- در این مرحله ارزش‌های ابجدی هر کلمه 102 و 66 و 329 و 289 را در ابتدای هر کلمه میگذاریم، باز هم عدد 73 رقمی جدیدی بوجود میآید که ضریبی از 19 است.

1022160240366143053065732918309200108114012501328911430152001681710184019 =

19 X 5379790738 …)


13-      برای هرکلمه (بسم الله الرحمن الرحیم) نکات زیر را مینویسیم:

 1-    تعداد حروف هرکلمه، مثلاً کلمه " بسم " از 3 حرف تشکیل شده (برای تشخیص برنگ قرمز نوشته شده).

2-    جمع ارزش ابجدی هر کلمه، مثلاً کلمه  " بسم " جمع ارزش حروف آن 102 میباشد.

3-    ارزش ابجدی هر حرف در هر کلمه، مثلاً کلمه " بسم " از حروف (ب، س، م)  تشکیل گردیده  

که ارزش هر حرف به ترتیب ( 2 و 60 و 40 ) میباشد.

اگر پس از تعداد حروف هر کلمه جمع ارزش ابجدی هر کلمه و بعد ارزش ابجدی هر حرف آن کلمه را بگذاریم یک عدد 48 رقمی بوجود میآید که باز ضریب 19 دارد.

310226040466130305632913020084050628913020081040 =

19 X 1632768634 …)


14-     در این مرحله پس از تعداد حروف هر کلمه ارزش هر حرف آن کلمه و بعد جمع ارزش حروف آن را مینویسم که این بار هم عدد 48 رقمی بدست می آید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

326040102413030566613020084050329613020081040289 =

19 X 1716000539 …)


15-     اگر شماره ترتیب حروف هرکلمه را با شماره ترتیب حروف کلمه‌‌‌‌‌های بعد جمع کنیم عددی 12 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد.

123 + 4567 + 8910111213 + 141516171819 =

150426287722 =

19 X 7917173038


16- اگر شماره ترتیب هر کلمه را پس از شماره ترتیب حروف هر کلمه بگذاریم عدد 23 رقمی بدست میآید که باز هم ضریبی از 19 میباشد

123145672891011121331415161718194 =

19 X 648135120479 …)


17- اگر تعداد کلمات "بسم الله الرحمن الرحیم" (4) را اول بنویسیم و تعداد حروف (19) آن را بعد از آن بنویسم و بعد حاصل جمع ارزش ابجدی (786)  آن را بنویسیم عدد 6 رقمی بوجود میاید که ضریبی از 19 میباشد.

(برای تشخیص زیر آن اعداد خط کشیده شده است).

4 19 786 = 19 X 22094


18- اگر رقم های رابطه 17  را برعکس بنویسیم ضریب 19  خواهد داشت.

36206  x  19  =  4 91 687


 19- اگر شماره آیه  )بسم الله الرحمن الرحیم(  که اولین آیه قرآن است بنویسیم و بعد تعداد حروف آن (19) را بنویسم و بعد تعداد حروف هر کلمه را بنویسیم باز ضریبی از 19 میباشد.  

174  X 19  X  19  X  19   =    3466  19  1

   باید توجه داشت که هر یکی از این رقمها اگر بخواهد درست سر جای خود قرار گیرد احتمال آن یک به 10 میباشد.

چون احتمال بین صفر تا 9 را دارد.

 برای مثال:  در شماره 4 عدد 102 شامل رقم های 1 و 0 و 2 می باشد و عدد 66 شامل رقم های 6 و 6 می باشد

و عدد 329 شامل رقم های 3 و 2 و 9 می باشد و عدد 289 شامل رقم های 2 و 8 و 9 می باشد، لذا امکان

درست کردن آن یک میلیون میلیاردیم یعنی ( 10 به توان 15 - ) یعنی 1000000000000000 / 1 می باشد.

 اگر چهار کلمه ای که در "بسم الله الرحمن الرحیم"  وجود دارد برای اینکه ارقامش مطابق حساب ابجد 19 بار قابل تقسیم به 19 باشد،

امکان آن  19 بار 19 / 1  ضرب در  19 / 1 است.

یعنی 37589973457545958193355601 / 1

آیا فکر میکنید این روابط ریاضی تصادفی است ؟

اگر اینطور فکر کنید خیلی بی ‌انصافی کرده‌اید و خواسته‌اید با کمال بی ‌انصافی این حقیقت بزرگ را

که قرآن کلام خدا است و نه تنها کار محمد (ص) و تمام مردم آن زمان نیست،

بلکه حتی مردم این زمان هم با وجود کامپیوتر نمیتوانند چهار کلمه پیدا کنند که اینهمه روابط ریاضی داشته باشد. چون بیشتر این روابط باید در قالب   1?2?3?4? = 19 X … باشد.

یعنی بجای علامت سؤال پس از شماره ترتیب باید عدد خاص آن چهار کلمه وجود داشته باشد.


مطابق محاسبه‌ای که با کامپیوتر شده، احتمال مرحله  برابر یک در 189753 میباشد

 و احتمال مرحله 2 و 4،  کمتر از یک در 36 میلیارد میباشد

و احتمال مرحله 2 و 4 و 5،  کمتر از یک در 6.832  کاترلیون میباشد.

 در نتیجه احتمال تصادفی بودن این 19 رابطه تقریباً صفر یعنی محال است.


اندکی فکر کنید و منصفانه قضاوت کنید که آیا محاسبه این روابط  کار مردم 14 قرن پیش عربستان است؟  چه رسد به یک شخص.آیا این روابط نشان ‌دهنده یک وجود بسیار بسیار دانا و حسابگر که خدا باشد نیست و پیامبری محمد (ص) و الهی بودن قرآن را نشان نمیدهد؟

حالا که معلوم شد قرآن واقعاً کلام خدا است،

آن را با دقت هر چه بیشتر بخوانید و در آیات آن اندیشه و فکر کنید تا راه درست زندگی را پیدا کنید.

 چند معجزه ریاضی دیگر

 

کلمه اسم 19 بار در قرآن آمده است      

·        کلمه (الله) بدون حساب الله که در ”بسم الله الرحمن الرحیم“ اول سوره‌ها است، 2698  بار یعنی     19 X 142بار آمده است.

·        کلمه (الرحمن) که یکی از صفات انحصاری خدا است، 57 بار یعنی 19 X 3 بار

·        و کلمه (رحیم) که بصورت صفت خداوند آمده 114 بار یعنی19 X 6  بار آمده است

    (کلمه رحیم 9:128 سوره توبه در مورد صفت پیغمبر اسلام (ص) ذکر شده است، نه در مورد صفت خداوند).

·        سوره علق که 5 آیه اول آن اولین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده   19    سوره مانده به آخر قرآن یعنی سوره 96 قرآن است

     و 5 آیه اول آن که اولین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده 19 کلمه دارد و 76 حرف است یعنی19 X 4 = 76 

·        سوره علق  19  آیه و 285 حرف یعنی 19 X 15   حرف دارد.

·       سوره ناس آخرین سوره قرآن (سوره 114) است و 6 آیه دارد یعنی     19 X 6 = 114

·        سوره نصر سوره 110 قرآن که بقولی آخرین سوره‌ای است که بر پیغمبر(ص) نازل شده 19 کلمه دارد و آیه اول آن 19 حرف دارد.

·        9 آیه اول سوره قلم سوره 68 قرآن که دومین آیاتی است که به پیغمبر (ص) نازل شده، 38 کلمه دارد که مساوی 19 X 2   میباشد.

·        10 آیه اول سوره مزمل سوره 73 قرآن، سومین آیاتی است که بر پیغمبر (ص) نازل شده که 57  کلمه دارد یعنی57 = 19 X 3 

·        حرف ”ق“ در سوره ق (سوره 50) و در سوره شوری (سوره 42)

      که در حروف مقطعه اول این دو سوره ذکر شده 57 بار تکرار شده است یعنی 19 X 3

در تمام حروف مقطعه قرآن این روابط ریاضی وجود دارد که حدود 200 رابطه است.

·        حرف ”ن“ در سوره قلم (سوره 68) 133 بار آمده است یعنی 133 = 19 X 7

·       حروف ”ی“ و ”س“ در سوره یس ( سوره 36) 285 بار آمده است یعنی:  285 = 19 X 15

·        حرف ”ص“ در سوره اعراف (سوره 7) 97 بار و در سوره مریم (سوره  19) 26 بار

       و در سوره ”ص“ (سوره 38) 29 بار آمده که جمع آن در سه سوره (152 = 97+ 26 + 29) می باشد   یعنی152 = 19 X 8

در قرآن هفت سوره پیاپی (سوره های 40 تا 46) وجود دارد که با حم "ح" و "م" شروع میشود.

این سوره‌ها با هم روابط ریاضی عجیبی دارند که نامی جز معجزه بر آنها نمیتوان گذاشت.

 ·        اگر تعداد ”ح“ و ”م“ این هفت سوره را جمع کنید عدد 2147 میشود که مساوی است با 19 X 113

و اگر ”ح“ های این هفت سوره را جدا و ”م“ های آنها را جدا جمع کنید و بعد رقم‌های بدست آمده را باهم جمع کنید درست همان عدد 113 بدست میاید.

منظور از رقمها عدد نیست مثلاً رقمهای عدد 380، (3) و (8) و (0)، و رقمهای عدد 64 ، (6)‌ و (4) میباشد.

·        در این هفت سوره تعداد ”ح“ و ”م“ بترتیب

·        در سوره مؤمن یا غافر (سوره 40) ،  64 و 380،

·        در سوره فصلت (سوره 41)،  48 و 276،

·        در سوره شوری (سوره 42) ،  53 و 300

·        در سوره زخرف (سوره 43) ،  44 و 324

·        در سوره دخان (سوره 44) ،  16 و 150

·        در سوره جاثیه (سوره 45) ، 31 و 200

·        در سوره احقاف (سوره 46)  36 و 225     میباشد.

64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 2147       

 = 19 X 113       

            حالا اگر رقمهای این اعداد را با هم جمع کنیم:

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 113       

           می ‌بینیم حاصل جمع این رقمها درست 113 یعنی مساوی خارج قسمت 2147 به 19 است.

 

·        حالا اگر همین کار را با سه سوره اول (سوره 40 و 41 و 42) بکنیم باز  می ‌‌بینیم حاصل جمع ”ح“ و ”م“ های این سوره‌ها را اگر به 19 تقسیم کنیم مساوی حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ این سه سوره میشود.

 64 + 380 + 48 + 276 + 53 + 300 = 1121 = 19 X 59      

6+4+3+8+0+4+8+2+7+6+5+3+3+0+0 = 59      

 ·        حال اگر 4 سوره بعد یعنی سوره‌های 43 و 44 و 45 و 46  را مورد امتحان قرار دهیم باز همین رابطه بدست می ‌آید.

44 + 324 + 16 + 150 + 31 + 200 + 36 + 225 = 1026 = 19 X 54       

4+4+3+2+4+1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5 = 54       

 ·        حال اگر ”ح“ و ”م“ سه سوره 41 و 42 و 43 را با هم جمع کنیم  1045 میشود

      که اگر آنرا تقسیم به 19 کنیم عدد 55 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

48 + 276 + 53 + 300 + 44 + 324 = 1045 = 19 X 55       

4+8+2+7+6+5+3+3+0+0+4+4+3+2+4 = 55       

 ·        حال اگر ”ح“ و ”م“ چهار سوره 44 و 45 و 46 و 41 را با هم جمع کنیم عدد 1102 بدست میاید

     که خارج قمست آن به 19 عدد 58 بدست میاید که با حاصل جمع رقمهای ”ح“ و ”م“ مساوی است.

16 +150 + 31 + 200 + 36 + 225 + 64 + 380 = 1102 = 19 X 58        

1+6+1+5+0+3+1+2+0+0+3+6+2+2+5+6+4+3+8+0 = 58      

حالا شما سعی کنید با کامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا کنید که چنین خاصیتی داشته باشند.

حالا فکر کنید که اگر بخواهید هفت مقاله بنویسید که ”ح“ها و ”م“ های آن چنین خاصیتی داشته باشند.

چه زمانی باید صرف کرد؟

حالا فکر کنید اگر کسی بخواهد بطور عادی هفت سخنرانی بکند که چنین روابطی در آن وجود داشته باشد، امکان دارد یا نه؟

با توجه به اینکه خداوند در آیه 29:48 سوره عنکبوت به پیغمبر (ص) میفرماید:

" تو قبلاً کتابی نخوانده بودی و با دستت چیزی ننوشته بودی چون در آن حال کسانی که در صدد باطل ساختن رسالت تو هستند شک میکردند"

یعنی پیغمبر سواد خواندن و نوشتن نداشت.

شما سعی کنید با کامپیوتر 14 رقم دیگر پیدا کنید که چنین حالتی داشته باشد تا بدانید قرآن نمیتوانسته کار پیغمبر بیسواد 14 قرن پیش باشد.

بلکه تمام مردم آن زمان هم نمیتوانسته‌اند چنین کاری بکنند و بیائید واقعاً سعی کنید چهار کلمه مثل (بسم الله الرحمن الرحیم)  بسازید که 19 رابطه ریاضی در آن باشد.

یا حتی سه رابطه ریاضی از لحاظ حروف ابجد در آن باشد.

البته توجه داشته باشید در آن زمان چرتکه هم وجود نداشته، چه رسد به ماشین حساب و کامپیوتر.

به کتاب    Beyond probability نوشته آقای عبدالله اریک مراجعه کنید.

نظرات (40)
زمان ثبت : سه‌شنبه 25 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 19:05 [لینک نظر]
نویسنده : نیلوفر
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
خیلی ممنون جالب بود.............
زمان ثبت : جمعه 28 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 22:09 [لینک نظر]
نویسنده : علی
امتیاز : 0 0
سلام
خیلی جالب بود ممنون
زمان ثبت : شنبه 29 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 07:00 [لینک نظر]
نویسنده : hamed
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
20
زمان ثبت : یکشنبه 30 بهمن‌ماه سال 1390 ساعت 22:53 [لینک نظر]
نویسنده : چکاوک
امتیاز : 1 0
خیلی خیلی خیلی خیلی ....
جالب بود !
ایول
زمان ثبت : سه‌شنبه 23 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 23:10 [لینک نظر]
نویسنده : TA
وب/وبلاگ : http://tabakhian.ir
امتیاز : 0 0
حلال کنید ما کپی کردیم
زمان ثبت : شنبه 27 اسفند‌ماه سال 1390 ساعت 22:49 [لینک نظر]
نویسنده : فاطمه السادات
وب/وبلاگ : http://drfh54.blogfa.com
امتیاز : 0 1
خیلی جالب بود ممنون
زمان ثبت : پنج‌شنبه 10 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 11:13 [لینک نظر]
نویسنده : سعیدیاژن
وب/وبلاگ : http://jamsab.mihanblog.com
امتیاز : 1 0
سلام؛واقعا زیبابود؛اینجاست که انسان به مسلمان بودنش افتخار میکند؛به وبلاگ ماسربزنید
زمان ثبت : شنبه 26 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 12:08 [لینک نظر]
نویسنده : مسیح
امتیاز : 0 0
جالب بود...
زمان ثبت : دوشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 13:55 [لینک نظر]
نویسنده : محمود
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
سلام ُخیلی جالب بود. خدا را شکرکه مسلمانم
زمان ثبت : جمعه 26 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 08:38 [لینک نظر]
نویسنده : مرتضی
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
!!!!!!!!!!!
خیلی ممنون
پاداشش با قران.
زمان ثبت : دوشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1391 ساعت 02:38 [لینک نظر]
نویسنده : انیس
امتیاز : 0 0
سلام داداش آرمین( اولش رامین خوندما نظرو چک نکرده بودم خیلی خیط میشد هرچند منه صادق همه چیرو لو میدم)...انشاءالله راضی باشی چون من از مطالبت کپی کردم برای وبم... چون مثه خودت ۲۰ بودن...پیشم بیااااااا
زمان ثبت : جمعه 9 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 14:02 [لینک نظر]
نویسنده : سارا
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
من واقعا نفهمیدم البته یه کم فهمیدم اما کامل نه به هر حال ممنون
زمان ثبت : سه‌شنبه 3 مرداد‌ماه سال 1391 ساعت 12:05 [لینک نظر]
نویسنده : دوقلوهااااا
امتیاز : 0 0
سلام دوست من وبت خیلی جالبه.البته من از این قسمت خیلیییییییییی خوشم اومد.این قسمتو کژی کردم.عب نداره؟
پاسخ:
salam,na duste aziz che eshkali!!
زمان ثبت : پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 12:06 [لینک نظر]
نویسنده : صنم
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
خیلی جالب بود ممنون
زمان ثبت : پنج‌شنبه 27 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:30 [لینک نظر]
نویسنده : hassan
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
سلام. آدم از این همه حساب کتاب سردرد میگیره.
این همه حساب از مغز کوچیک انسانها خارجه و فقط یه کار خداییه... .
زمان ثبت : دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 00:13 [لینک نظر]
نویسنده : jordin
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
kheili jaleb bood
mer300000000
زمان ثبت : پنج‌شنبه 30 آذر‌ماه سال 1391 ساعت 11:28 [لینک نظر]
نویسنده : عثمان
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
بدنبود ممنون ولی همشونفهمیدم
زمان ثبت : چهارشنبه 18 بهمن‌ماه سال 1391 ساعت 16:11 [لینک نظر]
نویسنده : نسیم جوجو
وب/وبلاگ : http://zamone22blogfa.com
امتیاز : 0 0
اااااااااااااااااااااااااااا................
هنگ کردم!! این چی بود دیگه؟؟؟ تالا از این زاویه بش نگا نکرده بودم. بابا دمت گرم.
توپ بود.
راستی کپی هم کردم راضی باش لفطا!!!!
ب وبلاگ منم سر بزن.
زمان ثبت : سه‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1391 ساعت 16:04 [لینک نظر]
نویسنده : ali067
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
ببینم اصلا خودت اینو تا تهش خوندی
مطالب زیادی است که نشون میده قرآن کتاب خداست
میشه اون مطالب هم نوشت البته این روش اثبات برای کسایی که به ریاضی علاقه دازن خوبه
زمان ثبت : سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 21:24 [لینک نظر]
نویسنده : شهلا
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
معجزه انجیر وزیتون تو قرانو شنیدی؟!معجزه الحدید+عدد اتمی جرم اتمی؟! تو گوگل سرچ کن افتخار میکنی به دینت.دوسداشتی تو سایت جنبش مصاف برو(masafporotal)خیلی خوبه عالی
زمان ثبت : پنج‌شنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 15:10 [لینک نظر]
نویسنده : fatemeh
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
kheyli jaleb bod .merci
زمان ثبت : شنبه 7 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 14:43 [لینک نظر]
نویسنده : منطق
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
خدا شفات بده.
زمان ثبت : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 09:52 [لینک نظر]
نویسنده : علی
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
سلام ، اعجاز ریاضی قران به این صورت که گفتید هم نیست و خیلی جاها از بازی با اعداد استفاده شده ، اعجاز قران در مفهوم آن و مسائل بیان شده ی ان است که درک اون کار من و امثال من نیست لطفا نقد اعجاز ریاضی رو سرچ کنید و مطالعه کنید.
زمان ثبت : جمعه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 20:15 [لینک نظر]
نویسنده :
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
سلام.همه چیزی درباره ی صورتی نوشته بودید درست بود.
زمان ثبت : سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 13:13 [لینک نظر]
نویسنده : عباس
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
خیلی خوب بید.بازم ازین معجزات بذارین
زمان ثبت : پنج‌شنبه 13 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 15:30 [لینک نظر]
نویسنده : محبوبه
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
جالب بود بازم از این این چیزای باحاااااااااااااااااااااال بذارین!!
زمان ثبت : پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 04:09 [لینک نظر]
نویسنده : احسان
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
الله اکبر الله اکبر سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله
واقعا در مورد همچین خدایی چی میتونی بگی
ولی خودمونیما عجب خدایی داریم که با این عظمت اینقد برا ما انسانهای گناهکار البته خودمو میگم ارزش قائله ولی اخرش ما کار خودمونو میکنیم و براش بندگی نمیکنیم از همتون التماس دعا دارم

واقعا جالب بود کمال تشکر را دارم
زمان ثبت : سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 15:29 [لینک نظر]
نویسنده : ریحانه
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
جالب بود
مرسی
زمان ثبت : دوشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 19:27 [لینک نظر]
نویسنده : mahtab
وب/وبلاگ : http://mahtab107.blogfa.com
امتیاز : 0 0
خیلی جالب بود ممنون اگه برای تبادل لینک آماده بودید خبرم کنید
زمان ثبت : جمعه 1 آذر‌ماه سال 1392 ساعت 20:30 [لینک نظر]
نویسنده : آسمان آبی
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
ممنون من تو انجمنی کپی کردمراضی باشید
ثواب نشرش برای شما
زمان ثبت : یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1392 ساعت 21:07 [لینک نظر]
نویسنده : یه ادم رک
وب/وبلاگ :
امتیاز : 1 1
الله اکبر
از همون اولم می دونستیم نیاز به اینهمه مطلب نبود بهتره اینو به یه زبان دیگه تو یه سایت بین المللی بزاری درکل جالب بود مرسی
زمان ثبت : چهارشنبه 11 دی‌ماه سال 1392 ساعت 21:30 [لینک نظر]
نویسنده : مسیحا
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 1
سلام لطفا منو با اسم مسیح* بلینک بعد بیا وبم خبرم کن
زمان ثبت : دوشنبه 23 دی‌ماه سال 1392 ساعت 20:04 [لینک نظر]
نویسنده : نپرس
وب/وبلاگ : http://napors.blogfa.com/
امتیاز : 0 1
عالیییییییییییییییییییییییییی. میشه من اینو بردارم تو وبم بذارم من اینو برمیدام تا همه عظمت قران رو بدونن اگه هم دوس نداشتین خبرم کنین تا برش دارم
زمان ثبت : سه‌شنبه 8 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 12:37 [لینک نظر]
نویسنده : مهسا
امتیاز : 0 1
جالب بوذ
زمان ثبت : شنبه 12 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 20:21 [لینک نظر]
نویسنده : moein
وب/وبلاگ : http://2fire.blogfa.com
امتیاز : 0 1
ممنونم مطلبت خیلی قشنگ بود ...
زمان ثبت : دوشنبه 5 اسفند‌ماه سال 1392 ساعت 13:45 [لینک نظر]
نویسنده : هلما
امتیاز : 0 1
واااااااااااااااااقعا‌ جالبه!
هنگیدم
زمان ثبت : شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 13:36 [لینک نظر]
نویسنده : پریسا
امتیاز : 0 1
به وبم سری بزن راستی وبت عــــــــــــــــــــــالیه
زمان ثبت : جمعه 3 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 18:05 [لینک نظر]
نویسنده : هستی
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
سلام خیلی خیلی زیباست
زمان ثبت : چهارشنبه 7 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 20:36 [لینک نظر]
نویسنده : کمن
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 0
عالی
زمان ثبت : یکشنبه 7 دی‌ماه سال 1393 ساعت 20:16 [لینک نظر]
نویسنده : نگار
وب/وبلاگ :
امتیاز : 0 1
جالب بود
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :

صفحات پاپ آپ popup window